بایگانی‌های گروه جهادی - پایگاه خبری چویر نیوز
طرح مهارت افزایی در کرمانشاه اجرا شد 06 سپتامبر 2022
با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد اشتغال؛

طرح مهارت افزایی در کرمانشاه اجرا شد

طرح مهارت افزایی محلات کم برخوردار و محروم کرمانشاه اجرا شد. به گزارش چویرنیوز طرح فرهنگی، اجتماعی مهارت افزایی با هدف محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال برای بانوان محله کم برخوردار شاطرآباد کرمانشاه به اجرا درآمد. این برنامه به همت موسسه خیریه دادآفرین یگانه و با همکاری و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی […]

یازدهمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه کلید خورد 09 آگوست 2022

یازدهمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه کلید خورد

حدادی مدیر کانون فرهنگی تبلیغی و خیریه دادآفرین یگانه در گفتگو با خبرنگار چویرنیوز به تشریح یازدهمین برنامه فرهنگی، اجتماعی با محوریت محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: سلسله برنامه های فرهنگی، اجتماعی با محوریت محرومیت زدایی با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی […]

دهمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه کلید خورد 02 آگوست 2022

دهمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه کلید خورد

حدادی مدیر کانون فرهنگی تبلیغی و خیریه دادآفرین یگانه در گفتگو با خبرنگار چویرنیوز به تشریح دهمین برنامه فرهنگی، اجتماعی با محوریت محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: سلسله برنامه های فرهنگی، اجتماعی با محوریت محرومیت زدایی با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی […]

نهمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه اجرا شد 30 ژوئن 2022

نهمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه اجرا شد

حدادی مدیر کانون فرهنگی تبلیغی و خیریه دادآفرین یگانه در گفتگو با خبرنگار چویرنیوزبه تشریح نهمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: سلسله برنامه های فرهنگی، اجتماعی با محوریت محرومیت زدایی با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهمین […]

هفتمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه اجرا شد 19 ژوئن 2022

هفتمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه اجرا شد

حدادی مدیر کانون فرهنگی تبلیغی و خیریه دادآفرین یگانه در گفتگو با خبرنگار چویرنیوزبه تشریح هفتمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: سلسله برنامه های فرهنگی، اجتماعی با محوریت محرومیت زدایی با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین […]

خدمات دهی فرهنگی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی 02 ژوئن 2022
به همت کانون فرهنگی تبلیغی و خیریه دادآفرین یگانه صورت گرفت:

خدمات دهی فرهنگی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی

چهارمین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه کلید خورد.