بایگانی‌های گروه های جهادی - پایگاه خبری چویر نیوز
محرومیت زدایی با رویکرد فرهنگی کلید خورد ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
برای اولین بار در کرمانشاه:

محرومیت زدایی با رویکرد فرهنگی کلید خورد

به همت کانون فرهنگی، تبلیغی و خیریه دادآفرین یگانه اولین برنامه فرهنگی محرومیت زدایی در محلات و روستاهای کرمانشاه کلید خورد.