بایگانی‌های گوشت - پایگاه خبری چویر نیوز
ذخایر مطمئنی از گوشت قرمز و مرغ منجمد در سردخانه‌های کرمانشاه داریم ۰۶ فروردین ۱۴۰۲
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان:

ذخایر مطمئنی از گوشت قرمز و مرغ منجمد در سردخانه‌های کرمانشاه داریم

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه گفت: ذخایر مطمئنی از گوشت قرمز و مرغ منجمد در سردخانه‌های استان داریم.