انتصاب دکتر قباد محمدی به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نوع خود یکی از پُر حاشیه ترین و جنجالی ترین انتصابات طی سالیان اخیر در استان بود که حواشی فراوانی با خود به همراه داشت. از همان ساعات اولیه انتشار حُکم سرپرستی قباد محمدی بر دانشگاه مخالفین این انتصاب با انتقاد از عملکرد او در زمان تصدی پُست معاونت غذا و دارو توان مدیریتی او و بعضا فعالیت های اقتصادی شخصی اش را به چالش کشیدند.

انتصاب دکتر قباد محمدی به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نوع خود یکی از پُر حاشیه ترین و جنجالی ترین انتصابات طی سالیان اخیر در استان بود که حواشی فراوانی با خود به همراه داشت. از همان ساعات اولیه انتشار حُکم سرپرستی قباد محمدی بر دانشگاه مخالفین این انتصاب با انتقاد از عملکرد او در زمان تصدی پُست معاونت غذا و دارو توان مدیریتی او و بعضا فعالیت های اقتصادی شخصی اش را به چالش کشیدند.
انتقاد از قباد محمدی تنها به جریانات سیاسی و فعالین رسانه محدود نشد و استاندار هم با ابراز نارضایتی از این انتصاب که از سوی وزیر و بدون هماهنگی با او صورت گرفته بود به صف مخالفین دکتر محمدی پیوست تا سنبه مخالفین پُر زورتر شود!
تداوم فشار ها که بیم ایجاد اختلال در فعالیت های یکی از مهمترین و استراتژیک ترین دستگاه های دولتی را به جامعه تزریق می کرد پای نخبگان و شخصیت های علمی، دانشگاهی را به ماجرا باز کرد تا با وساطت این افراد و ملاحظات دیگر بهمن امیری مقدم به سکانداری قباد محمدی بر دستگاه متولی بهداشت و درمان استان رضایت بدهد.
پس از جلب نظر مدیر ارشد استان صدای منتقدین نیز رفته رفته رو به خاموشی نهاد تا بدین ترتیب و پس از کش و قوس های فراوان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شاهد روی کار آمدن مدیر دیگری باشد و از آن سو فصل جدیدی در کارنامه مدیریتی قباد محمدی گشوده شود. بعد از آنکه قباد محمدی توانست بر اوضاع مسلط شده و خیالش از تهدید جایگاه مدیریتش آسوده شد به فکر تنبیه منتقدین و مخالفینش افتاد و در اولین گام با طرح شکایت از حسین مسکنه خبرنگار خبرگزاری فارس ضرب شستی به مخالفین خود نشان داد تا فکر انتقاد از او را از سر بیرون کنند!
بدین ترتیب رئیس دانشگاه علوم پزشکی به اولین مدیری تبدیل شد که در دولت ابراهیم رئیسی در استان کرمانشاه به صورت رسمی از یک خبرنگارشکایت می کند!


در ادامه هرچند این خبرنگار با سابقه و منتقد کرمانشاهی از برخی موارد اتهامی تبرئه و در بخشی دیگر با تعلیق مواجه شد، اما؛ تداوم روند شکایت مدیران دستگاه های دولتی از خبرنگارانِ منتقد به عنوان میراثی نا میمون از دولت قبل به دولت فعلی رسید!
شکایت؛ به عنوان حربه ای برای به سکوت وا داشتن منتقدین و دم دست ترین ابزار یک مدیر در برابر مخالفین، روش امتحان پس داده ای است که در عصر ارتباطات دیگر کارایی ندارد.
در مقابل، پاسخگویی به پرسش ها و دغدغه های خبرنگاران که به نمایندگی از افکار عمومی و در جهت مصلحت جامعه مطرح می گردد، روشی معقول پیش روی مدیران باهوش و تعامل گرا می باشد که علاوه بر تامین منافع جامعه، سازمان متبوع را نیز در مسیر درست خدمات رسانی قرار می دهد.
یک مدیر تعامل گرا با شنیدن صدای منتقدین نسبت به مشکلات موجود در سازمان خود آگاه شده و در صدد رفع معایب و تقویت نقاط قوت بر می آید. از طرفی انتقادات بی پایه و اساسِ منتقدین مغرض نیز به محاق برده می شود.
لذا به دکتر قباد محمدی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توصیه می شود، در قامت یک مدیر بومی و با تجربه راه مدارا و تعامل با رسانه ها بویژه آن بخش که منتقد عملکرد او هستند را در پیش بگیرد تا در چارچوب این تعامل رفع موانع و مشکلات پیش رو آسان تر شده و ظرفیت های خدمت دهی به شهروندان در حوزه بهداشت و درمان نیز افزایش یابد.

  • منبع خبر : چویرنیوز