محل زندگی ما در شهرستان کرمانشاه و تحت لوای مرکز مخابرات بعثت است! ارائه خدمات اینترنت قبلا توسط شرکت های خصوصی در کنار شرکت مخابرات به دارندگان خطوط ثابت ارائه می شد، در آن زمان پس از تحقیق های فراوان متوجه شدیم که خط و محل زندگی ما تا سرعت ۷ مگابیت بر ثانیه را ارائه می دهد.

محل زندگی ما در شهرستان کرمانشاه و تحت لوای مرکز مخابرات بعثت است!
ارائه خدمات اینترنت قبلا توسط شرکت های خصوصی در کنار شرکت مخابرات به دارندگان خطوط ثابت ارائه می شد، در آن زمان پس از تحقیق های فراوان متوجه شدیم که خط و محل زندگی ما تا سرعت ۷ مگابیت بر ثانیه را ارائه می دهد.
از یکی از شرکت های خصوصی درخواست سرعت ۸ مگا بیت بر ثانیه را دادیم ، به خاطر دارم که اپراتور فروش سه بار تاکید کرد که خط شما تنها تا ۷ مگابیت را ارائه می کند و بعد از ثبت و خرید خدمت ازآن شرکت همواره سرعت ارائه شده بین ۶ تا ۷ مگابیت در طول شبانه روز در نوسان بود.

به یک باره مخابرات استان تصمیم گرفت خطوط تلفن را به نیمه فیبر نوری (کافو نوری) عوض کند و تنها خودش حق ارائه اینترنت بر پایه این خطوط جدید را داشته باشد.
چندین بار به مخابرات به صورت تلفنی و حضوری مراجعه کردیم تا ظرفیت این نعمت جدید را کشف کنیم اما هیچ کسی جوابگوی میزان واقعی ظرفیت سرعت خط نشد، از طرفی باتوجه به اینکه به اجبار تنها حق داشتیم با مخابرات برای اخذ اینترنت خانگی قرارداد امضا کنیم بالاترین سرعت ممکن یعنی ۱۶ مگابیت را سفارش دادیم.
اما در عمل آنچه که با ان مواجه شدیم سرعت بسیار پایین تر از ۴مگابیت بر ثانیه آن هم تنها در ساعت نیمه شب بود!
بارها و بارها تلفنی و حضوری به مخابرات و سامانه پشتیبان مراجعه کرده و تماس گرفتیم که گفتند چون سیستم شما کافونوری است بالاترین سرعت ممکن را در اختیار دارید، گفتیم سرعت از زمان جفت سیم رشته ای کمتر شده گفتند امکان ندارد، گفتیم خب حداکثر ظرفیت سرعت خط چقدر است که همان میزان هزینه کنیم، گفتند امکان دسترسی به تست سرعت را نداریم!
سامانه تست سرعت داخل پنل هم کاملا دکوری است و کار نمی کند
در نتیجه ما علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری دال بر اینکه مسلمان زیر بار ظلم نمی رود، به اجبار زیر بار این ظلم و اجبار رفتیم و هزینه ۱۶ مگابیت بر ثانیه پرداخت و سرعت ۴ مگابیت را دریافت می کنیم. حق نداریم از شرکت دیگری اینترنت را خرید کنیم و کلا در دام دروغی به اسم فیبر نوری افتاده ایم.

قطعا هیچ کسی را یارای عوض کردن این وضع نیست اما هر وقت مسئولین استانی و کشوری از توسعه فیبر نوری سخن گفتند وضعیت مارا به خاطر بیاورید و باور نکنید!
کمیل نظری_ روزنامه نگار

  • منبع خبر : چویر نیوز