بایگانی‌های ایثارگر - پایگاه خبری چویر نیوز
معاینه جانبازان خارج از نوبت انجام خواهد شد 30 دسامبر 2023
رئیس نظام پزشکی کرمانشاه؛

معاینه جانبازان خارج از نوبت انجام خواهد شد

در دیدار نمایندگانی از جامعه جانبازان کرمانشاهی با رئیس سازمان نظام پزشکی کرمانشاه، مقرر شد ویزیت جانبازان خارج از روال مرسوم و بدون نوبت صورت بگیرد.