بایگانی‌های سایت پروازی - پایگاه خبری چویر نیوز
برسد به دست محمد طیب صحرایی 03 سپتامبر 2023

برسد به دست محمد طیب صحرایی

در عرصه مدیریت گاهی با دیدن فرصتی ولو کوچک می توان مزیتی نسبی را رقم زد. از این منظر مدیریت را توانایی تبدیل فرصت ها به مزیت ها دانسته اند.