بایگانی‌های ویزیت - پایگاه خبری چویر نیوز
مددجویان بهزیستی ویزیت رایگان شدند 18 ژوئن 2023
توسط دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه؛

مددجویان بهزیستی ویزیت رایگان شدند

تیمی از پزشکان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه در یکی از مراکز توانبخشی روزانه مددجویان را به صورت رایگان ویزیت کردند.