بایگانی‌های پاراآسیایی - پایگاه خبری چویر نیوز
قهرمانی ورزشکاران کرمانشاه در مسابقات پاراآسیایی هانگژو 29 اکتبر 2023

قهرمانی ورزشکاران کرمانشاه در مسابقات پاراآسیایی هانگژو

ورزشکاران دارای معلولیت کرمانشاهی در مسابقات پاراآسیایی هانگژو در کشور چین خوش درخشیدند