مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: بسیج تمامی امکانات و ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور تسریع در حمل و نقل کالاهای اساسی و نهاده های دامی از بنادر کشور در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: بسیج تمامی امکانات و ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور تسریع در حمل و نقل کالاهای اساسی و نهاده های دامی از بنادر کشور در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه فریبرز کرمی اظهار داشت: بسیج تمامی امکانات و ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور تسریع در حمل و نقل کالاهای اساسی و نهاده های دامی از بنادر جنوبی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: هم زمان با روند افزایش ورود کالاهای اساسی و پهلوگیری کشتی ها در بنادر، از بسیج تمامی امکانات و ناوگان حمل و نقل کالا به منظور تسریع در حمل کالاهای اساسی و مایحتاج مردم برای توزیع در بازارهای مصرفی کشور و نهاده های دامی به استان خبر داد.

کرمی افزود: با توجه به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی و اهمیت تسریع در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز هم وطنان در اقصی نقاط کشور، برنامه ریزی منسجم و گستردگی، برای تقویت فعالیت ها و بسیج تمامی امکانات، نیروی انسانی در جهت تخلیه کالاها از کشتی ها موجود در بنادر جنوبی کشور انجام شود است.

وی عنوان کرد که: کمیته ویژه حمل و نقل کالا در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه تشکیل شده است که وظیفه رصد و پیگیری لحظه ای از میزان سهمیه کالا، تعداد ناوگان اعزامی و ارسال گزارشات و اقدامات صورت گرفته به ستاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را بصورت مستمر انجام می دهد.

وی در پایان افزود: همچنین با انجمن های صنفی حمل و نقل کالا، سایر سازمان ها و دستگاه های ذی ربط، جهت ایجاد هماهنگی و تعامل های بیشتر جلساتی برنامه ریزی و برگزار شد است.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل راهداری استان کرمانشاه