برکسی پوشیده نیست که کرمانشاه غرق در مشکلات فراوانی می باشد (مشکلاتی که با گذشت سال ها به دلیل ناکارآمدی مسئولین بر روی هم تل انبار شده) تا جایی که زندگی برای شهروندانش عذاب آور و تا حدودی غیر قابل تحمل شده است.

برکسی پوشیده نیست که کرمانشاه غرق در مشکلات فراوانی می باشد (مشکلاتی که با گذشت سال ها به دلیل ناکارآمدی مسئولین بر روی هم تل انبار شده) تا جایی که زندگی برای شهروندانش عذاب آور و تا حدودی غیر قابل تحمل شده است.
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید اذعان داشت که رفع مشکلات انباشت شده ای که در طول زمان و بر اثر ناکارآمدی مدیران قبلی بوجود آمده (هرچند مسئولین فعلی نیز در تداوم آنها بی تقصیر نیستند) یک شبه ممکن نیست.
اما می توان در سایه مدیریتی برنامه محور و کارآمد و با آسیب شناسی مشکلات به راه حل های کارشناسی شده ای دست یافت که در صورت اجرای صحیح رفته رفته از مشکلات کم نمود تا به سمت شهری توسعه یافته و قابل سکونت پیش رفت!
یکی از مشکلات عدیده شهر کرمانشاه رها سازی نخاله های ساختمانی توسط شهروندانِ بی مبالات در معابر عمومی و اماکن مسکونی می باشد که به دلیل عدم چاره اندیشی، حالا به بحرانی بزرگ تبدیل شده است!
با توجه به گسترش شهر و افزایش ساخت و سازها و در صورت تداوم این وضعیت دور از ذهن نخواهد بود روزی که کرمانشاه زیر خروارها نخاله مدفون شود!!
برای رفع این معضل مدیریت شهری چاره را در احداث سایت تخلیه نخاله یافته که بدون شک از آن می توان به عنوان یک تصمیمی درست نام برد.
اما متاسفانه و علی رغم گذشت چند ماه از افتتاح این سایت نه تنها از حجم نخاله های رها شده در شهر کاسته نشده که محله های بیشتری در معرض این معضل قرار گرفته است!
در بررسی چرایی موضوع علاوه بر بی مبالاتی شهروندان به مواردی چون جانمایی غلط، اطلاع رسانی ضعیف، نظارت ناکافی و.. می توان اشاره کرد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع انتظار می رود مدیریت شهری یک بار هم که شده برای رضای خدا یک تصمیم درست را به نحوی صحیح اجرا نماید!

  • منبع خبر : چویر نیوز