هفته گذشته جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران استان به دعوت دکتر بخشی پورنماینده مردم اسلام آباد و دالاهو در مجلس شورای اسلامی راهی پایتخت شدند تا ضمن حضور درمجلس شورای اسلامی از اماکن تاریخی و گردشگری تهران نیز بازدید به عمل آورند. دعوت از هفتاد خبرنگار خانم و آقا فارغ از گرایشات سیاسی و […]

هفته گذشته جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران استان به دعوت دکتر بخشی پورنماینده مردم اسلام آباد و دالاهو در مجلس شورای اسلامی راهی پایتخت شدند تا ضمن حضور درمجلس شورای اسلامی از اماکن تاریخی و گردشگری تهران نیز بازدید به عمل آورند.
دعوت از هفتاد خبرنگار خانم و آقا فارغ از گرایشات سیاسی و بدون درنظر گرفتن حوزه جغرافیایی و سطح نفوذ و اثربخشی آنها، با هدف تکریم این قشرآنهم از سوی یک نماینده مجلس اتفاقی بود که برای اولین بار در کرمانشاه رخ می داد.
تدارک این سفر که با سخاوتمندی نماینده مدعو همراه بود بازخورد مثبتی در جامعه به همراه داشت و بار دیگر بر اهمیت نقش تاثیرگذار رسانه ها و ضرورت برقراری تعامل مثبت سیاسیون با گروه های مرجعی چون خبرنگاران را بیش از پیش نمایان ساخت!
از طرفی #این- سفر- ساده همچون هر پدیده و رویداد دیگری با انتقاداتی همراه بود و عده ای با خاستگاه فکری متفاوت اما با هدفی مشترک(حمله به نماینده مردم اسلام آباد و دالاهو در مجلس) به انتقاد از این سفر پرداختند. این مخالفت ها با متهم کردن نماینده مدعو به ریخت و پاش مالی به منظور بستن دهان منتقدین و ایراد اتهام قلم فروشی به خبرنگاران از قالب یک نقد معمولی خارج و به نیت خوانی، توهین و افترا نزدیک گردید!
فارغ از نیت نماینده مدعو و عملکرد رسانه ای خبرنگاران دعوت شده نسبت به میزبان در آینده و در حالی که کرمانشاه درگیر مشکلات اقتصادی و معضل بیکاری است و عملکرد نمایندگان مجلس و مدیریت اجرایی استان نتوانسته از مشکلات موجود بکاهد، پرداختن بیش از حد به این سفر ساده چیزی غیر از دور نمودن اذهان عمومی از ضعف عملکرد مسئولین و مشکلات عدیده استان؛ نیست!

  • منبع خبر : چویرنیوز