شهروندان ساکن یک شهر لزوما شبیه هم نیستند و غیر از تفاوت های ظاهری در علایق و سلایق هم با یکدیگر متفاوت هستند. آنها نیازهای متفاوتی دارند و حتی در برآورده کردن نیازهایشان از سطح توانایی یکسانی برخوردار نیستند!

شهروندان ساکن یک شهر لزوما شبیه هم نیستند و غیر از تفاوت های ظاهری در علایق و سلایق هم با یکدیگر متفاوت هستند. آنها نیازهای متفاوتی دارند و حتی در برآورده کردن نیازهایشان از سطح توانایی یکسانی برخوردار نیستند!
از اینرو فراهم نمودن شرایط برابر برای همه ی شهروندان جهت تامین خواسته ها و نیازهایشان و در پیش گرفتن یک زندگی مناسب وظیفه ای است که دولت ها از طریق نهادهای مختلفی چون شهرداری ها مکلف به انجام آن می باشند.
یکی از حقوق مسلم افراد امکان استفاده ی آسان و راحت از خدمات شهری و اماکن عمومی می باشد بنحوی که هر شهروندی در هر شرایط و با هر توانایی بتواند بدون احتیاج به دیگری نیازهای خود را رفع نماید.
در این حوزه با کمی بررسی متوجه کمبودها و نقایص فراوانی در سطح شهر کرمانشاه خواهیم شد که به عنوان یک بیماری معماری مزمن فضای شهری را برای ساکنین خود به ویژه افراد نا توان و کم توان مخدوش و غیر قابل استفاده نموده است.
با در نظر گرفتن این مهم که افراد کم توان تنها به افراد دارای معلولیت محدود نمی شود و طیف وسیع تری همچون افراد سالمند، مادران باردار و زنان دارای فرزند خردسال را هم شامل می گردد می توان به مشکلات زندگی در کرمانشاه و ضرورت مناسب سازی محیط های دسترسی به خدمات شهری و اماکن عمومی پی برد.
هرچند آنچه که اشاره شد به عنوان وظیفه ی ذاتی شهرداری ها مورد توجه و تاکید شهردار کرمانشاه نیز قرار گرفته و نادر نوروزی در دیدار با جمعی ازمعلولین بر لزوم مناسب سازی محیط های شهری اشاره داشتند. اما با توجه به اهمیت موضوع و عقب افتادگی هایی که در این حوزه در کرمانشاه مشاهده می شود، لزوم داشتن برنامه ای مدون از سوی مدیریت شهری با همراهی سایر دستگاه های دولتی احساس می شود. تا شاید روزی فرا برسد که کرمانشاه شهری مناسب برای زیست همه ی شهروندان حتی گروه های آسیب پذیر و کم توان باشد.

  • منبع خبر : چویرنیوز