اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به عنوان جلودار فرهنگ و متولی هنر، با گستره ی وسیعی از مخاطب؛ طی سال های اخیر به دلیل بی توجهی و بی برنامگی دچار سکون و سردرگمی بود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به عنوان جلودار فرهنگ و متولی هنر، با گستره ی وسیعی از مخاطب؛ طی سال های اخیر به دلیل بی توجهی و بی برنامگی دچار سکون و سردرگمی بود.
فقدان چشم اندازی مشخص برای مهمترین دستگاه سیاستگذار حوزه فرهنگ و درعین حال آمدن و رفتن پُر حاشیه علی صفدری باعث ناکارآمدی این اداره کل و سردرگمی هنرمندان استان شده بود!
در چنین شرایطی سُکان هدایت این نهاد فرهنگی به شخصی سپرده شد که تا پیش از این مسئولیت معاونت فرهنگی و ریاست سازمان فرهنگی شهرداری را بر عهده داشت و به عنوان یک هنرمند از دل گروه های نمایشی برخاسته است.
پوریا جلالی که از حُسن خُلق او حرف ها گفته اند، آمده تا با استراتژی مخصوص خود، غبار از چهره ی خاک گرفته و مکدر فرهنگ و هنر کرمانشاه زدوده و به آن تحرک و پویایی بخشد!
وی در مراسم معارفه از برنامه و استراتژی خود پرده برداشت و از کشاندن فعالیت های هنری به کف خیابان به عنوان راه کاری موثر برای برون رفت از وضعیت کنونی یاد کرد!
پازل ذهنی جلالی برای طراحی استراتژی فرهنگی با ارجح دانستن این دیدگاه که هنر باید در خدمت اهداف انسانی باشد(هنر متعالی) و با پوچ و بی ارزش خواندن تفکر «هنر برای هنر» شکل کاملتری به خود گرفت تا بدین ترتیب تکلیف حوزه فرهنگ و راهی که باید طی نماید مشخص شود.
حالا که نقشه راه مشخص شده باید دید:

آیا این نوع نگرش می تواند پاسخگوی مطالبات فرهنگی جامعه و دغدغه های هنرمندان باشد؟!
آیا صرف اجراهای خیابانی(نسخه ای که برای خیلی از هنرها قابل اجرا نیست) می تواند باعث اقبال مردم به هنرمندان شود؟!
آیا تاکید بر هنر متعالی به منزله حذف سایر هنرمندانی که نگاه متفاوتی دارند می باشد؛ در این صورت تکلیف تنوع و تکثری که ذاتی دنیای هنر است چه می شود؟!
این پرسش ها و دغدغه ها همچون مانعی بزرگ بر سر راه آقای مدیرکل خواهد بود تا، جلال و جبروتی که جلالی برای فرهنگ این دیار ترسیم کرده با چالشی جدی مواجه باشد!

  • منبع خبر : چویر نیوز