در بحبوحه ی جنگ زرگری شورائیان با طرفیت شهردار حول موضوع تصویب لایحه بودجه 1403 شهرداری یکبار دیگر خسرو زرافشانی رئیس شورای شهر در برابر دوربین و میکروفون خبرنگاران جبهه تازه ای را در برابر نادر نوروزی شهردار کرمانشاه بازگشایی نمود تا این جنگ به بهانه های مختلفی ادامه یابد.

در بحبوحه ی جنگ زرگری شورائیان با طرفیت شهردار حول موضوع تصویب لایحه بودجه 1403 شهرداری یکبار دیگر خسرو زرافشانی رئیس شورای شهر در برابر دوربین و میکروفون خبرنگاران جبهه تازه ای را در برابر نادر نوروزی شهردار کرمانشاه بازگشایی نمود تا این جنگ به بهانه های مختلفی ادامه یابد.
جبهه ی جدید بوجود آمده که گویا در زمان نوشتن این یادداشت، به ظاهر و با تصویب لایحه بودجه به آتش بسی موقت انجامیده، خاکریزهای متعددی دارد که یکی از استراتژیک ترین آنها برای خسرو شورا، رسانه ها می باشد!
علاقه زرافشانی به رسانه ها تنها به برگزاری نشست خبری آنهم با هزینه شخصی(پذیرایی مختصر با موز و کیک) محدود نمی شود بلکه او برای ضربه زدن به حریف هیچ ابایی ندارد که از رسانه ها به عنوان سیبل استفاده کرده و آنها را وجه المصالحه قرار بدهد.
رئیس شورای شهر حین پرداختن به ردیف بودجه اقدامات فرهنگی شهرداری به عنوان علت عدم تصویب آن، اشاره ای هم به مبلغ پرداختی به نشریات در سال گذشته و مبلغی که بدین منظور برای سال مالی پیش روی در نظر گرفته شده نمود.
وی بدون نام بردن از هیچ رسانه ای و یا ارائه مدرک، صرفا با بیان اظهاراتی کلی و مبهم مدعی گردید که برخی رسانه ها پول های هنگفتی از شهرداری دریافت می نمایند!
قربانی کردن رسانه ها از سوی شورائیان تنها به خسرو زرافشانی محدود نمی شود و سید حجت موسوی اجاق(عضو معزول شورا) نیز پیشتر بر این طبل ادعا کوبیده(که اتفاقا او نیز برای ادعای خود سندی رو نکرد) تا دیوار کوتاه رسانه ها محل جولان جنگجویان شورا باشد!
این تاخت و تازهای عوام فریبانه در حالی است که رسانه های استان (بویژه رسانه های غیر دولتی و محلی) بیشترین میزان همیاری را با مجموعه مدیریت شهری داشته و در انعکاس خدمات و اقدامات انجام شده از هیچ کوششی دریغ نداشته اند و اگر وجهی هم از مجاری قانونی دریافت نموده اند در برابر خدماتشان ناچیز بوده است.
مختصر آنکه شبه افکنی در فعالیت رسانه ها و ایجاد بدبینی نسبت به آنها در جامعه، نه تنها یکی از بازوان توانمند مدیریت شهری را از کار خواهد انداخت بلکه دود آن مستقیما به چشمان آقایان رفته و در انعکاس همان محدود اقداماتشان نیز عاجز خواهند ماند!

  • منبع خبر : چویر نیوز