رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه، عضو شورای راهبردی کمیته گردشگری کمیسیون اجتماعی، فرهنگی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران شد.

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه، عضو شورای راهبردی کمیته گردشگری کمیسیون اجتماعی، فرهنگی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران شد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛ دکتر احسان احمدی نصر، رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه از سوی دکتر احسان متولیان، دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، به عضویت کمیته گردشگری این کمیسیون درآمد.

برپایه این گزارش؛ ایجاد زمینه‌ی مساعد و خلاقانه برای همگرایی و هم‌افزایی هدفمند میان کلان شهرها و دستگاه‌های متولی گردشگری، بسترسازی جهت تصمیم‌گیری‌های تحول‌آفرین در چارچوب اسناد بالادستی، مقررات جاری و اهداف تعیین شده در فرآیند جذب و توسعه گردشگری داخلی و خارجی، مشارکت پذیری، سرمایه‌گذاری، برندسازی شهری و توسعه زیرساخت‌های این صنعت پاک در کشور از محورهای مهم کمیته گردشگری کمیسیون فرهنگی مجمع کلان شهرهاست.

گفتنی است؛ مجمع شهرداران کلانشهرها دارای ۹ کمیسیون شامل کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی، کمیسیون حقوقی، کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست، کمیسیون حمل و نقل و ترافیک، کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت ها، کمیسیون شهرسازی و معماری، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، کمیسیون فرهنگی و عمرانی کمیسیون مالی و اقتصاد شهری است.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه؛ دکتر احسان احمدی نصر، رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه از سوی دکتر احسان متولیان، دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، به عضویت کمیته گردشگری این کمیسیون درآمد.

برپایه این گزارش؛ ایجاد زمینه‌ی مساعد و خلاقانه برای همگرایی و هم‌افزایی هدفمند میان کلان شهرها و دستگاه‌های متولی گردشگری، بسترسازی جهت تصمیم‌گیری‌های تحول‌آفرین در چارچوب اسناد بالادستی، مقررات جاری و اهداف تعیین شده در فرآیند جذب و توسعه گردشگری داخلی و خارجی، مشارکت پذیری، سرمایه‌گذاری، برندسازی شهری و توسعه زیرساخت‌های این صنعت پاک در کشور از محورهای مهم کمیته گردشگری کمیسیون فرهنگی مجمع کلان شهرهاست.

گفتنی است؛ مجمع شهرداران کلانشهرها دارای ۹ کمیسیون شامل کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی، کمیسیون حقوقی، کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست، کمیسیون حمل و نقل و ترافیک، کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت ها، کمیسیون شهرسازی و معماری، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، کمیسیون فرهنگی و عمرانی کمیسیون مالی و اقتصاد شهری است

  • منبع خبر : اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه