هرچند انتخابات مجلس فصل مهم و سرنوشت سازی در اتمسفر سیاسی کشور محسوب می شود اما برای برخی از چنان اهمیتی برخوردار است که آینده ی سیاسی، اجتماعی خود را گره خورده با آن می بینند. ازاینرو برای پیروزی در انتخابات و رسیدن به مقصود از هیچ کوششی ولو حضور پُر رنگ در مراسمات ختم و گروه های تلگرامی و واتساپی(به صورت آشکار و نهان) دریغ نمی کنند!

هرچند انتخابات مجلس فصل مهم و سرنوشت سازی در اتمسفر سیاسی کشور محسوب می شود اما برای برخی از چنان اهمیتی برخوردار است که آینده ی سیاسی، اجتماعی خود را گره خورده با آن می بینند. ازاینرو برای پیروزی در انتخابات و رسیدن به مقصود از هیچ کوششی ولو حضور پُر رنگ در مراسمات ختم و گروه های تلگرامی و واتساپی(به صورت آشکار و نهان) دریغ نمی کنند!
تلاش های این عده به همین موارد ختم نمی شود و دامنه ی فعالیت های انتخاباتی آنها تا پشت دیوارهای کاخ سفید استانداری بلکه آنسوی دیوار هم کشیده شده و با لابی گری و دخالت(با کمک گرفتن از اهرم هایی که در اختیار دارند) سعی در چینش مُهره های مورد وثوق خود در پُست های کلیدی دارند!
اما از آن طرف استاندار که انتظار می رود از شِم سیاسی لازم برخوردار باشد می تواند نقش مهمی در معادلات انتخاباتی پیش روی بازی نماید. وی به عنوان نماینده ی عالی دولت در استان می بایستی تحرکات بازیگران عرصه ی انتخابات را به دقت رصد کرده و با پیش بینی به موقع نیات و تصمیمات آنها مانع از قرار گرفتن تیم مدیریتی استان(به عنوان مجری انتخابات) در زمین بازی بازیگران انتخابات گردد!

بدون شک با نزدیک شدن به موسم انتخابات علاوه بر رفتار انتخاباتی کاندیداهای احتمالی (که در جای خود می تواند مورد نقد و بررسی قرار بگیرد) تک تک تصمیمات محمد طیب صحرایی اعم از انتصابات و یا حتی نشست های صمیمی، میهمانی ها و… در جایگاه ارشد اجرایی استان که می بایستی انتخابات را در کمال صحت و سلامت برگزار نماید زیر ذره بین افکار عمومی خواهد بود.
لذا به استاندار توصیه می شود فارغ از تعلقات حزبی و جناحی فرایند انتخابات را تا خط پایان با صحت و سلامت پیش ببرد و مانع از بی قانونی ها و تخلفات احتمالی گردد.

  • منبع خبر : چویرنیوز