به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، کوروش مهرابی اظهار کرد: رسول قزوینه زنبور دار کرمانشاهی در نخستین جشنواره منطقه ای زنبورعسل و فرآورده های آن که آبان ماه امسال در کردستان برگزار شد، رتبه سوم را کسب کرد . مهرابی افزود: این زنبور دار نمونه در رشته اصلاح نژاد و پرورش ملکه […]

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، کوروش مهرابی اظهار کرد: رسول قزوینه زنبور دار کرمانشاهی در نخستین جشنواره منطقه ای زنبورعسل و فرآورده های آن که آبان ماه امسال در کردستان برگزار شد، رتبه سوم را کسب کرد .

مهرابی افزود: این زنبور دار نمونه در رشته اصلاح نژاد و پرورش ملکه در این جشنواره شرکت کرده بود .

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه به وضعیت زنبورداری استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود:میزان تولید سالانه زنبورستان های استان بیش از ۵۳۱۴ تن بوده که ۵ هزار و ۳۰۳ تن آن در کندوهای مدرن و مابقی در کندوهای سنتی تولید می شود .

مهرابی گفت: بر اساس سرشماری زنبورستان های استان در سال جاری در حال حاضر بیش از ۳۸۰۰ نفر در استان زنبورداری می‌کنند .

بنا به گفته های مهرابی زنبورستان های استان کرمانشاه ۴۳۵ هزار و ۱۲ کندوی مدرن و ۲۵۵۷ کندوی سنتی دارند .