اورامانات با فرهنگی غنی و طبیعتی دیدنی حتی پیش از آنکه به ثبت جهانی هم برسد، شناسنامه گردشگری استان کرمانشاه شناخته می شد.

اورامانات با فرهنگی غنی و طبیعتی دیدنی حتی پیش از آنکه به ثبت جهانی هم برسد، شناسنامه گردشگری استان کرمانشاه شناخته می شد.
جاذبه های فرهنگی، طبیعی شهرها و روستاهای اورامانات همواره عاملی برای جذب گردشگران خوش ذوق و نکته بین از سراسر ایران بوده است. گزافه گویی نخواهد بود اگر این پتانسیل عظیم را عامل اصلی توجه مدیریت ارشد استان به گردشگری به عنوان پیشران توسعه استان بدانیم!
در این راستا ایجاد زیر ساخت هایی همچون آب، برق، گاز، تلفن(اینترنت)، جاده و… به عنوان ضرورتی قابل اعتنا همواره مورد تاکید مدیریت ارشد استان در ادوار مختلف بوده و خوشبختانه در سال های اخیر شاهد اقدامات خوبی در این زمینه بوده ایم.
اتمام گازرسانی به روستاهای صعب العبور و کوهستانی پاوه را می توان گواهی بر اراده مدیریت ارشد استان برای ایجاد تحول در منطقه دانست.
انجام گازرسانی و ارائه دیگر خدمات به شهرها و روستاهای منطقه می تواند زمینه را برای ورود سرمایه گذاران فراهم نماید، امری که مورد تاکید استاندار هم قرار گرفته و محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه در مراسم بهره برداری از گازرسانی به روستای هجیج از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های گردشگری دعوت به عمل آورد.
هرچند تدارکات فوق( ایجاد زیرساخت ها) زمینه را برای ورود سرمایه گذار به منطقه فراهم می نماید اما از این مسئله نباید غافل بود که در کنار توسعه زیرساخت ها و شاید ارجح تر از آن تغییر نگرش ها و رویکرد مدیران محلی و شخصیت های صاحب نفوذ منطقه نسبت به حوزه های مرتبط با گردشگری می باشد.
تغییر، بهبود و وضع قوانین حمایتی، رفع موانع قانونی و فرهنگی، معافیت های مالیاتی، بسته های تشویقی، تسریع و تسهیل پروسه اخذ مجوزهای لازم و… از جمله اقدامات ضروری برای جذب سرمایه گذار و در نتیجه توسعه گردشگری می باشد که می بایستی مورد توجه مدیر ارشد استان و سایر مسئولین قرار بگیرد.