دکتر خانی پس از بازدید از مرکز پزشکی قانونی شهرستان قصرشیرین با رئیس دادگستری و دادستان آن شهرستان دیدار و در مورد مسایل اداره پزشکی قانونی آن شهرستان گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح روز شنبه ۲۲ خرداد ماه دکتر خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان به همراه […]

دکتر خانی پس از بازدید از مرکز پزشکی قانونی شهرستان قصرشیرین با رئیس دادگستری و دادستان آن شهرستان دیدار و در مورد مسایل اداره پزشکی قانونی آن شهرستان گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح روز شنبه ۲۲ خرداد ماه دکتر خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان به همراه دکتر جعفری رئیس پزشکی قانونی قصرشیرین ، قباد سلیمانی مسئول حفاظت با حضور در دادگستری ، با رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان دیدار کردند.در این دیدار در خصوص مسائل متعدد قضایی فی مابین ، بررسی مشکلات و موانع موجود و همچنین همکاریهای هرچه بیشتر پزشکان قانونی و قضات بحث و تبادل نظر شد.