معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی برای حل مسائل شهری به عنوان یک اولویت برای مجموعه مدیریت شهری، گفت: سامانه ثبت پیشنهادات به عنوان درگاهی برای دریافت ایده‌ها، طرح‌های پژوهشی، پیشنهادات جامعه‌ی علمی و دانشگاهی در سایت شهرداری کرمانشاه راه‌اندازی شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی برای حل مسائل شهری به عنوان یک اولویت برای مجموعه مدیریت شهری، گفت: سامانه ثبت پیشنهادات به عنوان درگاهی برای دریافت ایده‌ها، طرح‌های پژوهشی، پیشنهادات جامعه‌ی علمی و دانشگاهی در سایت شهرداری کرمانشاه راه‌اندازی شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر کاوه مردافکن در دومین نشست شورای پژوهشی شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: با تاکید شهردار کلانشهر کرمانشاه برنامه‌ریزی و پژوهش امروز اولویت مجموعه مدیریت شهری برای حل مسائل شهری است.

وی افزود: نگاه شهردار کلانشهر کرمانشاه امروز متحول‌گرایانه و برنامه‌محوری است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: شناسایی و آسیب‌شناسی مشکلات در مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه از مصوبات نشست نخست شورای پژوهشی بود که به خوبی انجام گرفته و نتایج آن موجود است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی یک درگاه ارتباطی با عنوان “ثبت ایده‌ی شهروندی” از دیگر مصوبات نشست قبلی بوده، زیرنظر کارگروه‌های تخصصی شهرداری؛ متشکل از ۳۰۰ نفر از کارکنان و کارشناسان عالی شهرداری راه‌اندازی شده است.

دکتر مردافکن خاطرنشان کرد: همکاری مستمر با مراکز علمی و پژوهشی در مدت بین نشست اول و دوم به خوبی انجام گرفته است.

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری کرمانشاه