اتوبوس های گردشگری سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه آماده خدمت رسانی به میهمانان نوروزی شدند.

اتوبوس های گردشگری سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه آماده خدمت رسانی به میهمانان نوروزی شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه در مانور خودرویی و موتوری ستاد سفرهای نوروزی از اتوبوس های گردشگری سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه رو نمایی شد.


گفتنی است که اتوبوس های گردشگری فوق جزء ۲۰ دستگاه اتوبوس تازه خریداری شده توسط سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه هستند که طی آئینی در ۲۶ آذرماه توسط استاندار و سایر مسئولین رونمایی گردید.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه