اسب در گذر تاریخ چه آن زمان که به عنوان حیوانی بارکش مورد استفاده قرار می گرفت و چه وقتی که برای جابجایی انسان ها به کار می رفت و یا از آن برای ورزش و سرگرمی بهره می بردند تا کنون که به عنوان یک صنعت پولساز زنجیره ی ارزش قابل اعتنایی محسوب می گردد همواره مورد توجه انسان ها بوده است.

اسب در گذر تاریخ چه آن زمان که به عنوان حیوانی بارکش مورد استفاده قرار می گرفت و چه وقتی که برای جابجایی انسان ها به کار می رفت و یا از آن برای ورزش و سرگرمی بهره می بردند تا کنون که به عنوان یک صنعت پولساز زنجیره ی ارزش قابل اعتنایی محسوب می گردد همواره مورد توجه انسان ها بوده است.
این حیوان، با فرهنگ و آئین مردم مناطق کُرد نشین از جمله استان کرمانشاه عجین بوده و در ادبیات فولکلور تحت عنوان “نژاد اسب کُرد” از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
بر اساس منابع تاریخی؛ کرمانشاه خاستگاه اسب کُرد محسوب می شود. از اینرو و به منظور حفظ و معرفی نژاد اسب کُرد در آذرماه سال گذشته از سوی شورای ثبت ملی آثار وزارت میراث فرهنگی اسب کُرد ثبت ملی گردید تا مسیر ثبت جهانی این ذخیره ژنتیکی هموار گردیده و پرونده آن در دستور کار یونسکو قرار بگیرد.

در همین راستا دست اندر کاران صنعت اسب استان اعم از هیات سوارکاری و انجمن اسب کُرد با همراهی دستگاه های متولی همچون اداره کل ورزش و میراث فرهنگی رویدادی فرهنگی، ورزشی تحت عنوان جشنواره اسب کُرد را جهت معرفی هرچه بهتر این نژاد اسب تدارک دیدند. تا در تاریخی معین(خرداد ماه) ویژگی ها، مزیت ها و ظرفیت های نژاد اسب کُرد در معرض دید و قضاوت صاحبنظران و علاقمندان صنعت اسب از سراسر ایران و برخی کشورهای منطقه قرار بگیرد. اما علی رغم اهمیت موضوع و برخلاف برنامه ریزی صورت گرفته این مهم به دلیل آنچه عدم اختصاص مکانی مناسب ذکرشده تا کنون محقق نشده تا یکی از مهمترین ظرفیت های ورزشی و گردشگری با امکان تولید ثروت در بلاتکلیفی باشد!
در چنین شرایطی که اختصاص مکانی با امکانات و تجهیزات مناسب که امکان حضور راحت بازدیدکنندگان را هم داشته باشد به عنوان چالشی پیش روی برگزار کنندگان این جشنواره تبدیل شده زمزمه هایی مبنی بر انتخاب ورزشگاه ۱۵ خرداد با نظر مساعد مقامات ارشد استان به عنوان محل برگزاری این جشنواره به گوش می رسد!
انتخابی غیرکارشناسی و پُر ابهام که در صورت تحقق یکی از مهمترین زیرساخت های ورزشی شهر و محل تمرین جمع کثیری از فوتبالیست های گروه سنی پایه در تابستان را با تخریب و تعطیلی مواجه خواهد ساخت.
اینکه برای رفع یک مشکل، مشکل دیگری را بوجود آورند نه تنها راه حلی منطقی نیست بلکه مدیران و تصمیم گیران امر را در برابر افکار عمومی بویژه جامعه ی ورزش قرار خواهد داد!
لذا ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری جشنواره بین المللی اسب کُرد و درخواست از مسئولین ارشد استان برای تعیین تکلیف هرچه زودتر مکان برگزاری این رویداد فرهنگی، ورزشی مهم به مدیرکل ورزش و جوانان هشدار داده می شود که اجازه ندهد ورزشگاه ۱۵ خرداد زیر سم اسبان به نابودی و تعطیلی کشیده شود!

  • منبع خبر : چویرنیوز