برای اولین بار در کرمانشاه و با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه تست غربالگری پرسنل شهرداری انجام شد.

برای اولین بار در کرمانشاه و با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه تست غربالگری پرسنل شهرداری انجام شد.
پیرو مصوبه کمیته تخصصی امور بیمه ای و سلامت سالمندان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به ریاست دکتر محمد رضا نادری مقرر گردید به منظور شناسایی و ارجاع پرسنل و بازنشستگان ادارات شهرستان کرمانشاه تست غربالگری از جامعه هدف صورت بگیرد.
به گزارش چویر نیوز روناک عطاری کارشناس مسئول برنامه سالمندان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در گفتگویی اظهار داشت: بنابر مصوبه کمیته سلامت سالمندان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و طبق توافق به عمل آمده با اداره سلامت اجتماعی و شهروندی شهرداری کرمانشاه برنامه غربالگری فشار خون و دیابت بازنشستگان و پرسنل شهرداری به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: انجام تست های غربالگری ویژه پرسنل ادارات برای اولین بار و از شهرداری کرمانشاه آغاز شد که طی آن فشار خون و دیابت مراجعین مورد ارزیابی قرار گرفت.
عطاری گفت: پس از انجام آزمایش های اولیه افراد ترغیب می شوند تا برای دریافت مراقبت های بهداشتی، درمانی به پایگاه های بهداشتی نزدیک محل سکونت خود مراجعه نمایند.
گفتنی است افرادی که دارای مشکل حادتری هستند پس از شناسایی و به منظور تکمیل فرایند درمان به سطوح بالاتر ارجاع داده می شوند.

  • منبع خبر : چویر نیوز