با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گندم، کشت پاییزه این محصول در کشور به صورت نمادین در روستای داربسر از توابع بخش مرکزی بوکان آغاز شد. به گزارش روستانیوز، اسماعیل اسفندیاری‌پور در این مراسم اظهارکرد: در سال زارعی جدید ۶ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور زیر کشت گندم خواهد رفت […]

با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گندم، کشت پاییزه این محصول در کشور به صورت نمادین در روستای داربسر از توابع بخش مرکزی بوکان آغاز شد.

به گزارش روستانیوز، اسماعیل اسفندیاری‌پور در این مراسم اظهارکرد: در سال زارعی جدید ۶ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور زیر کشت گندم خواهد رفت که از این میزان، ۲ میلیون هکتار به صورت آبی و چهار میلیون آن نیز دیم خواهد بود.

وی پیش بینی کرد که از این مقدار زمین زیر کشت در سال زراعی جاری ۱۴.۵ میلیون تُن گندم برداشت شود.

اسفندیاری پور از کشت گندم به عنوان بزرگ‌ترین فعالیت اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: برای کشت این محصول در سال زراعی جاری ۴۷۰ هزار تن بذر در ۴۷ رقم آبی و ۱۹ رقم دیم و سرجمع ۶۶ رقم در پهنه سرزمینی به تناسب و شرایط سازگاری اقلیمی در نقاط مختلف کشور کشت می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد بذر گندم مصرفی در داخل تولید می‌شود ادامه داد: کشاورزان از بذر اصلاح شده و مورد تایید جهاد کشاورزی استفاده کنند تا افزایش عملکرد در سطح زیر کشت داشته باشند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گندم اضافه کرد: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور ارقام آبی و موسسه تحقیقات دیم تولید ارقام گندم دیم را در دستور کار دارد

وی با بیان اینکه از نظر تولید گندم، کشور هم‌اکنون در شرایط مطلوبی قرار دارد اظهار داشت: تولید امسال گندم بسیار مناسب بود و امید می رود در سال آتی نیز این روند همچنان افزایش داشته باشد.

اسفندیاری‌پور گفت: همه بذور گندم در داخل بوسیله شرکت‌های بخش خصوصی و با سازماندهی و نظارت بخش دولتی براساس قانون بذر کشور تولید و هر ساله ارقام جدید بذر از سوی مراکز تحقیقاتی معرفی، تکثیر و برای کشت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

در این مراسم مجری طرح گندم کشور به صورت نمادین و رسمی نخستین کشت گندم را با تراکتور کلید زد.

بوکان با ۱۱۰ هزار هکتار زمین قابل کشت هر سال مقام نخست تولید گندم آذربایجان غربی را به خود اختصاص می‌دهد و بر این اساس این شهرستان، انبار غله استان لقب گرفته است.