مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۳۴ جلسه کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ تشکیل شده که در این جلسات به ۳۸۲ پرونده تخلف رسیدگی شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۳۴ جلسه کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ تشکیل شده که در این جلسات به ۳۸۲ پرونده تخلف رسیدگی شده است.

به گزارش چویر نیوز به نقل از روابط‌ عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، فریبرز کرمی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۳۴ جلسه کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ تشکیل شده که در این جلسات به ۳۸۲ پرونده تخلف رسیدگی شده است.

وی درباره برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۲ گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ جلسه درخصوص رسیدگی به شکایات حوزه کالا و مسافر برگزار و به تخلف ۷۴ شرکت حمل و نقل مسافر و کالا رسیدگی شده است.

کرمی در خصوص رای های صادره در کمیسیون ماده ۱۲ گفت: ۴۸ رای جریمه، ۲۱ رای برائت، ۳ رای لغو فعالیت یک ماه و ۲ شرکت رای تذکر صادر شده است.

وی درباره برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۲ و رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا افزود: تعداد ۷ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ از ابتدای سال جاری تاکنون تشکیل و به تخلف ۵۳ شرکت حمل و نقلی رسیدگی شده است.

کرمی درباره آراء صادره در کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا عنوان کرد که ۳۷ شرکت جریمه، تعداد ۱۱ شرکت تبرئه، ۲ شرکت تذکر کتبی و برای ۳ شرکت رای بر غیر فعال شدن صادر شده است.

وی در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش کالا و مسافر گفت: در مجموع هر دو بخش ۱۲ جلسه تشکیل شده است که ۷ جلسه مربوط به حوزه کالا و ۵ جلسه مربوط به مسافر برگزار شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه افزود: در جلسات کمیسیون ماده ۱۱ به ۲۳۴ پرونده تخلف رانندگان رسیدگی شده که ۱۴۸ راننده حمل و نقل کالا و ۸۶ راننده حوزه مسافر بوده است.

کرمی درباره آراء صادره گفت: در بخش کالا از مجموع ۱۴۸ پرونده تخلف به ۱۱۲ راننده تذکر کتبی داده شده، کارت هوشمند ۲۰ راننده غیرفعال و ۱۶ راننده رای برائت دریافت کرده اند و حوزه حمل و نقل عمومی مسافر از تعداد ۸۶ پرونده تخلف ۳۸ راننده تذکر کتبی، غیر فعال شدن کارت هوشمند ۱۵ راننده و رای بر برائت ۳۴ راننده صادر شده است

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل راهداری استان کرمانشاه