به منظور اعتلای سلامت کارکنان شهرداری کرمانشاه و خانواده هایشان، طرح پایش سلامت چشم ویژه کارکنان شهرداری با اولویت کارگران شریف شهرداری در حال انجام است.

به منظور اعتلای سلامت کارکنان شهرداری کرمانشاه و خانواده هایشان، طرح پایش سلامت چشم ویژه کارکنان شهرداری با اولویت کارگران شریف شهرداری در حال انجام است.
به گزارش چویر نیوز وحید جهانگیری رئیس اداره سلامت اجتماعی و شهروندی شهرداری کرمانشاه با اشاره به تاکید دکتر نوروزی شهردار کرمانشاه مبنی بر توجه به امر سلامت کارکنان که منجر به بهره وری بیشتر می شود اظهار نمود: طی هماهنگی های به عمل آمده با دکتر حمید آریایی تبار رئیس کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بیمارستان بیستون مقرر گردید سلامت چشم کارکنان شهرداری و خانواده هایشان مورد سنجش، ارزیابی و معاینه اولیه قرار بگیرد.

جهانگیری افزود: این طرح به مناسبت اعیاد قربان و غدیر از روز 29 خرداد آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره سلامت اجتماعی و شهروندی شهرداری کرمانشاه اضافه نمود: حسب تاکیدات شهردار پایش سلامت کارکنان شهرداری به صورت مستمر انجام می شود. که پس از حضور متخصص اطفال و داخلی هم اینک گروه چشم پزشکی بیمارستان بیستون اقدام غربالگری و معاینه مراجعین نموده سپس به منظوراقدامات تکمیلی و خدمات پاراکلینیکی افراد به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بیستون ارجاع می شوند.
گفتنی است کلیه خدمات درمانی کلینک چشم پزشکی بیمارستان بیستون برای پرسنل شهرداری که فاقد بیمه تکمیلی هستند با پنجاه درصد تخفیف ارائه می گردد.

  • منبع خبر : چویر نیوز