یک واحد تولیدی در کرمانشاه به دلیل ثبت نکردن شکر در سامانه به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

یک واحد تولیدی در کرمانشاه به دلیل ثبت نکردن شکر در سامانه به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش چویر نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه، قهرمان شاهی گفت: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه به پرونده تخلف یک واحد تولیدی برای ثبت نکردن یک میلیون و 516 هزار کیلوگرم شکر در سامانه جامعه انبارها و مغایرت آمار تولیدی در این سامانه رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و استعلام جهاد کشاورزی با توجه به اختلاف آمار در سامانه، تخلف در تولید و مغایرت های موجود در سامانه، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت 496 میلیارد و 937 میلیون ریال معادل ارزش کالا به جزای نقدی محکوم کرد.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه