کارگروه معلولین مجمع مطالبه گران کرمانشاه طی دیداری مشکلات جامعه معلولین را با مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه مطرح و خواستار بر طرف شدن آن شدند.

کارگروه معلولین مجمع مطالبه گران کرمانشاه طی دیداری مشکلات جامعه معلولین را با مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه مطرح و خواستار بر طرف شدن آن شدند.

به گزارش سلام کرمانشاه و به نقل از خبرنگار مهر، جلسه کارگروه معلولین مجمع مطالبه گران کرمانشاه با بهزاد شهبازی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست ظرفیت‌ها و برخی اولویت‌ها و مشکلات حوزه معلولین کرمانشاه از جمله طرح مسکن ملی و مشکل تردد آنها توسط مهدی ساعدی مسئول کارگروه معلولین مجمع مطالبه گران کرمانشاه مطرح شد.

شهبازی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه دستور پیگیری اختصاص زمین به معلولین استان کرمانشاه را صادر کرد و گفت: خانواده‌های دارای ۲ معلول در اولویت هستند.

وی افزود: در مورد وسایل حمل و نقل نیز با نامه نگاری‌هایی که با شهرداری و سازمان حمل و نقل مسافر کرمانشاه صورت گرفته اتوبوس‌های ویژه معلولین که دارای رمپ دار هستند در داخل مسیرها قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، با پیگیری‌های مجمع مطالبه گران از رئیس سازمان حمل و نقل مسافر مقرر شد که طی ۱۰ روز آینده این اتوبوس‌ها آغاز به کار کنند.

  • منبع خبر : چویرنیوز