تابستان، همان دخترک مهربان با نگاهی گرم و شراره ای آتشین، دست مِهر بر سرمان می نوازد و مِهرش را با تولد مِهر برایمان هدیه می آورد تا با بوی نم باران و لطافتِ هوای پاییز، فصلی نو برای ما و آغازی نو باشد و ما همان کودکان دیروزیم که هنوز هم با مِهر به […]

تابستان، همان دخترک مهربان با نگاهی گرم و شراره ای آتشین، دست مِهر بر سرمان می نوازد و مِهرش را با تولد مِهر برایمان هدیه می آورد تا با بوی نم باران و لطافتِ هوای پاییز، فصلی نو برای ما
و آغازی نو باشد
و
ما همان کودکان دیروزیم که هنوز هم با مِهر به طلوع و تولدی دیگر، روحمان را پرورش می دهیم
و
مهر یعنی آغاز،
یعنی گشایش، یعنی انگیزه برای ساختن
و بوی مهر که می پیچد در کوچه های ‌شهر، حسِ زندگی جانی دیگر می گیرد و صدا و تکاپوی کودکان و نوجوانانی که لبریز از انگیزه اند چه سمفونی زیبایی می شود در گوشِ کوچه خیابان های شهر
و
چه زندگی می بخشند به خودِ زندگی

نامش، ما را به مهرورزی سوق می دهد که نکند دلی در نهانش خزان بنشیند و ما غافل بمانیم..
که مهربانیمان با نام مهر در هم تنیده نگردند..
و
مهر و بوی ماه مدرسه
و
چه انعکاسی دارد صدای زندگی بر گوش لحظه های جاری

نایدا افضلی

  • منبع خبر : چویر نیوز