تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی که افزایش پیش بینی شده قیمت کالاهای اساسی چون مرغ،تخم مرغ، روغن خوراکی،شیر، پنیر و پیش بینی نشده اما حتمی دیگر کالاها را در پی داشت بار دیگر جامعه ایران را دچار التهاب نمود. تا جایی که در روزهای منتهی به اعلام و اجرای تصمیم فوق تا به […]

تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی که افزایش پیش بینی شده قیمت کالاهای اساسی چون مرغ،تخم مرغ، روغن خوراکی،شیر، پنیر و پیش بینی نشده اما حتمی دیگر کالاها را در پی داشت بار دیگر جامعه ایران را دچار التهاب نمود. تا جایی که در روزهای منتهی به اعلام و اجرای تصمیم فوق تا به امروز شاهد موج گسترده ای از نگرانی در میان خانواده ها بودیم. نگرانی از افزایش قریب الوقوع قیمت سایر کالاها (که در این روزها شاهد آن هستیم) و کاهش مجدد قدرت خریدی که در پایین ترین سطح خود قرار دارد!
اظهار نظر پیرامون این تصمیم دولت را به صاحبنظران امر سپرده و از ورود به این بحث خصوصا تا مشخص شدن نتایج اولیه اجرای طرح فوق می گذریم.
آنچه در این برحه و با توجه به شرایط عمومی جامعه قابل ارزیابی و بررسی خواهد بود نحوه اعلام و اجرای طرح های این چنینی از سوی دولت ها است که در سایه ناتوانی کارگزاران و مدیران اجرایی، عملکرد ضعیف نهادهای نظارتی و فقدان وحدت رویه در مراکز متولی عموما باعث ایجاد التهاب در جامعه شده است.
رویه ای که همواره و در طی سالیان اخیر آرامش را از ایرانیان ربوده و هر بار دغدغه ای جدید بر دغدغه های خانواده ها افزوده گویی آرامش به ما ایرانی ها نیامده است!