دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تشریح اقدامات صورت گرفته برای آزادی محکومین مهریه از سوی دادگستری کل استان کرمانشاه خاطرنشان ساخت از بدو ورود و تصدی در دادگستری استان کرمانشاه کارگروهی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان جرائم مالی غیر عمد و مهریه تشکیل شد و ماموریت یافت با استفاده از ظرفیت […]

دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تشریح اقدامات صورت گرفته برای آزادی محکومین مهریه از سوی دادگستری کل استان کرمانشاه خاطرنشان ساخت از بدو ورود و تصدی در دادگستری استان کرمانشاه کارگروهی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان جرائم مالی غیر عمد و مهریه تشکیل شد و ماموریت یافت با استفاده از ظرفیت های موجود در استان و نیز مذاکره با قضات و شکات پرونده، اقدامات اساسی برای آزادی اینگونه محکومین صورت گیرد.
عالی ترین مقام قضائی استان تصریح کرد مجموعه این تلاش ها توانسته است تا پایان آذر ماه تعداد ۵۸ نفر از محکومین مالی که به خاطر عجز از پرداخت مهریه در زندان بوده اند، با استفاده از ظرفیت های حقوقی و جلب رضایت شکات به آزادی قطعی برساند.
این مقام قضائی با بیان این که رسیدگی به اینگونه پرونده ها و کمک به حل موضوع یکی از دغدغه های اساسی دستگاه قضائی است، یادآور شد تماس با شاکیان و برگزاری جلسات حضوری با ایشان، درخواست کمک از خیرین، برگزاری جلسات حضوری متعدد با قضات و تبیین و تشریح موضوع از جایگاه حقوقی برای ایشان و نیز همراهی مددکاری زندان در ارائه تقاضاهای تعدیل از سوی زندانیان به دادگاه از جمله اقداماتی است که منجر به این مهم شد.
رئیس کل دادگستری افزود با توجه به مکاتبات و مذاکراتی که با مسئولین مرتبط در نهادها و سازمانها و نیز در حوزه های عمومی استان صورت گرفت اطلاع رسانی خوبی در سطح استان انجام شد، به نوعی که موضوع با تکیه بر پذیرش عمومی به نتیجه برسد.
دکتر توسلی زاده در پایان اقدامات انجام شده در دادگستری استان برای کمک به این گونه جرائم را مثبت ارزیابی کرد و گفت تلاش ها همچنان ادامه دارد و بر آنیم تا جایی که ممکن است از زندانی کردن افراد جلوگیری کنیم. آزادی افراد یاد شده سبب شد که آنها به آغوش اجتماع و خانواده برگردند و از همین جا لازم میدانم از همه کسانی که در این امر خداپسندانه دستگاه قضائی را یاری کرده اند صمیمانه قدردانی نماییم