به فاصله ای اندک از معرفی و انتخاب استاندار، نادر نوروزی به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب گردید. اهمیت این دو انتخاب از آنجا ناشی می شود که بدانیم استانداری و شهرداری دو نهاد استراتژیک تصمیم سازی می باشند که نقش مهمی در توسعه جامعه ایفا می کنند. درواقع تکیه زنندگان بر این دو مسند با […]

به فاصله ای اندک از معرفی و انتخاب استاندار، نادر نوروزی به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب گردید. اهمیت این دو انتخاب از آنجا ناشی می شود که بدانیم استانداری و شهرداری دو نهاد استراتژیک تصمیم سازی می باشند که نقش مهمی در توسعه جامعه ایفا می کنند.
درواقع تکیه زنندگان بر این دو مسند با توجه به اینکه تصمیمات و انتخاب هایشان در تمامی سطوح مدیریتی لازم الاجرا و پیش برنده کلیه برنامه ها خواهد بود # سردمداران توسعه شناخته می شوند.
از طرفی با توجه به اینکه این دو پُست مسئولیتی برآیندی از تفکر و سلیقه دو نهاد بالادستی انتخاب کننده یعنی دولت و شورای شهر هستند می توان به نوع نگرش این دو نهاد نسبت به توسعه پایدار کرمانشاه پی برد. در واقع نقشه راه مطلوب دولت و شورای شهر برای توسعه کرمانشاه از ساختمان استانداری و شهرداری توسط # بهمن امیری مقدم و # نادر نوروزی انشاء و به مدیران میانی و مجریان دیکته می شود.
اینکه دو نهاد(دولت و شورای شهر) چه هدف گذاری کلانی برای توسعه پایدار کرمانشاه داشته و منتخبین شان در جایگاه استاندار و شهردار چه برنامه ای برای دستیابی به این اهداف دارند موضوع مهمی است که تحت تاثیر حواشی ناشی از طولانی شدن پروسه انتخاب این دو، گم و ناچیز گردید!