هرساله با نزدیک شدن به عید نوروز حال و هوای شهر رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد؛ از نهادها و دستگاه های خدمات رسان تا تک تک شهروندان در تکاپوی آماده سازی شهر برای ورود به سال جدید و استقبال از بهار می افتند. در این بین تصور ورود میهمانان نوروزی انرژی مضاعفی […]

هرساله با نزدیک شدن به عید نوروز حال و هوای شهر رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد؛ از نهادها و دستگاه های خدمات رسان تا تک تک شهروندان در تکاپوی آماده سازی شهر برای ورود به سال جدید و استقبال از بهار می افتند. در این بین تصور ورود میهمانان نوروزی انرژی مضاعفی به میزبان می بخشد؛ میزبانانی که هر یک به انگیزه ای از دیدار با اقوام و بستگان تا کسب درآمد و یا معرفی فرهنگ و آداب و رسوم منطقه، آماده استقبال از میهمانان نوروزی می شوند.
در سالیان اخیر با مطرح شدن گردشگری به عنوان حوزه ای اثرگذار در توسعه پایدار و ایجاد ثروت برای جوامع محلی نگاه ویژه بخش های مختلف جامعه اعم از مسئولین، فعالین اجتماعی، اقتصادی و حتی شهروندان عادی را به خود معطوف نموده است.
با شکل گیری و بسط گفتمان های متنوع و متفاوت در حوزه گردشگری سازمان ها و نهادهای مختلف جامعه در صدد جذب حداکثری گردشگر و ارائه خدمات مناسب بر می آیند. فضای شکل گرفته فوق لزوم بهره گیری از ایده های خلاقانه و نوین از یک طرف و توانمند سازی و آموزش گروه های مرجع مرتبط با این حوزه را به عنوان یک ایده و نیز اصل ضروری مطرح می نماید.
ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری با تاکید ویژه بر رانندگان تاکسی یکی از صنوفی است که در تعامل و تبادل با گردشگران قرار دارد بنحوی که کمتر گردشگری را می توان یافت که در طول زمان اقامت خود ولو محدود از تاکسی برای ترددهای روزانه استفاده نکند. با توجه به این مهم انتظار می رود سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری کرمانشاه به عنوان متولی این صنف و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان شاخص و مرجع صنعت گردشگری نسبت به آموزش مهارت های لازم به رانندگان تاکسی جهت معرفی جاذبه های فرهنگی، تاریخی، مراکز تفریحی و خرید و… همچنین ایجاد ارتباط مثبت با گردشگران اهتمام بورزند چرا که رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی آیینه تمام نمای فرهنگ و تمدن کرمانشاه هستند.