پس از انتصاب بهمن امیری مقدم بعنوان استاندار کرمانشاه نگاه ها متوجه مدیریت ارشد استان و تصمیمات وی برای خروج استان از مشکلات پیش روی گردید. شرایطی که از قِبَل همدلی و همراهی تمامی جریانات سیاسی و دلسوزان استان و همچنین هماهنگی میان مدیران کلیه دستگاه های اجرایی با مدیریت ارشد استان امکان پذیر خواهد […]

پس از انتصاب بهمن امیری مقدم بعنوان استاندار کرمانشاه نگاه ها متوجه مدیریت ارشد استان و تصمیمات وی برای خروج استان از مشکلات پیش روی گردید. شرایطی که از قِبَل همدلی و همراهی تمامی جریانات سیاسی و دلسوزان استان و همچنین هماهنگی میان مدیران کلیه دستگاه های اجرایی با مدیریت ارشد استان امکان پذیر خواهد بود.
حوزه بهداشت و درمان به عنوان یکی از مهمترین حوزه ها که نقشی تعیین کننده در توسعه جامعه ایفا می نماید با انتصاب دکتر قباد محمدی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی با چالش هایی مواجه شد و زمینه ساز بروز اختلافاتی در سطح مدیریتی استان گردید که با پا درمیانی جمعی از نخبگان و پیشکسوتان دانشگاه و همراهی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی و رئیس بسیج جامعه پزشکی و درایت استاندار فهیم از تداوم این اختلافات ممانعت به عمل آمد تا استان کرمانشاه در سایه خرد و تدبیر استاندار از پیک ششم کرونا به سلامت عبور نماید.
در این راستا ظهر امروز جمعی از پیشکسوتان، نخبگان دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی و رئیس بسیج جامعه پزشکی به دیدار استاندار شتافتند تا ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص تعیین تکلیف تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی دغدغه های استاندار در این بخش پیگیری و رفع گردد.
استاندار در این نشست بر اهمیت همدلی و همکاری همه جانبه برای ارتقای سلامت مردم به عنوان اولویت اصلی استان تاکید نمود و اظهار داشت: موضوع مذکور در راستای حفظ سلامت جامعه به عنوان یک هدف مهم قابل رفع می باشد.
امید است با حل این مشکلات قطار سلامت استان برای حفاظت از مردم بر روی ریل قرار بگیرد.