بخش کلاشی واقع در شهرستان جوانرودازتوابع استان کرمانشاه به فناوری ۳G(اینترنت پر سرعت) مجهز گردید . به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه، سایت همراه اول روستای دولتا واقع در بخش کلاشی شهرستان جوانرود با نصب تجهیزات مورد نیاز ،از GSM روستایی به اینترنت ۳G ارتقاء داده شد و پس از طی مراحل آزمایشی درشبکه […]

بخش کلاشی واقع در شهرستان جوانرودازتوابع استان کرمانشاه به فناوری ۳G(اینترنت پر سرعت) مجهز گردید .

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه، سایت همراه اول روستای دولتا واقع در بخش کلاشی شهرستان جوانرود با نصب تجهیزات مورد نیاز ،از GSM روستایی به اینترنت ۳G ارتقاء داده شد و پس از طی مراحل آزمایشی درشبکه پایدار و نرمال گردید.
لازم به ذکراست که این مهم نقش بسزایی در ارتقا سرعت و بهبود کیفیت اینترنت همراه اول داشته و در این روزها که نیاز به یک اینترنت ارزان با سرعت بالا بیش از گذشته احساس میگردد،میتواند در بهبود کیفیت ارتباطی مشترکان موثر واقع گردد.