به جرات می توان آثار تاریخی تاقبستان را هویت کرمانشاه و اعتبار مردم این دیار نزد ایرانیان و حتی جهانیان قلمداد کرد.

به جرات می توان آثار تاریخی تاقبستان را هویت کرمانشاه و اعتبار مردم این دیار نزد ایرانیان و حتی جهانیان قلمداد کرد.
قدر مسلم این اثر تاریخی فاخر بدون فضای سبز و درختان سر به فلک کشیده اطرافش لطفی نداشته و بازدیدکنندگان و گردشگران با وجود کاجستان واقع در پارک های شرقی و غربی به وجد آمده و لذت بیشتری از مجموعه ی تاقبستان خواهند برد.
درختان تاقبستان هرچند به اندازه آثار باستانی اش قدمتی نداشته و ارزش تاریخی ندارد اما سال های زیادی است که این میراث به جای مانده از گذشتگان را همچون نگین انگشتری در بر گرفته و زیبایی آنرا چند برابر کرده است.
متاسفانه کاجستان زیبای تاقبستان در سال های متمادی بر اثر سوء مدیریت و بی توجهی مسئولین مربوطه مورد بی مهری قرار گرفته و رفته رفته دچار آسیب و بیماری گردید تا از آن همه شکوه و زیبایی تنها درختانی با قامتی خمیده و خشک شده باقی بماند.
اخیرا نیز در سایه مدیریت ضعیف آقایان شاهد قطع تعداد زیادی از این کاج ها در هر دو پارک شرقی و غربی هستیم. مسئله ای که دل هر رهگذری به ویژه اهالی کرمانشاه را که با این کاج ها بزرگ شده و خاطرات زیادی از آنها در ذهن دارند به درد می آورد!
به این منظور با کامجو غلامی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه ارتباط گرفتم تا از چرایی قطع این کاج ها مطلع شوم که وی تماس ها و پیام های از سر دغدغه ی صاحب این قلم را بی پاسخ گذاشت!
با توجه به اینکه این مسئول فرصت پاسخگویی به مطالبه ی شهروندی را نداشت و یا مصلحت ندید داشته باشد، ناگزیر چرایی موضوع را از روابط عمومی شهرداری جویا شدم که در پاسخ بیماری قابل سرایت کاج ها علت این اقدام عنوان شد!
ناراحت از نابودی بخشی از تاریخ معاصر آثار تاریخی تاقبستان و بی اعتنایی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری به مطالبه ی شهروندی، مجموعه ی مدیریت شهری باید به افکار عمومی پاسخ دهد؛ چرا به موقع به این کاج ها رسیدگی نشد تا مجبور به قطع آنها شوند؟!

  • منبع خبر : چویرنیوز