طی مراسمی و با حضور معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از زحمات و همکاری مهدی عبدالمالکی رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کرمانشاه در برگزاری سی و دومین جشنواره استانی تئاتر تقدیر و تشکر بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ با […]

طی مراسمی و با حضور معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از زحمات و همکاری مهدی عبدالمالکی رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کرمانشاه در برگزاری سی و دومین جشنواره استانی تئاتر تقدیر و تشکر بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ با حضور معاون هنری و سینمایی این اداره کل، دبیر و مدیر اجرایی سی و دومین جشنواره استانی تئاتر طی مراسمی که در دفتر مهدی عبدالملکی برگزار گردید از همراهی سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کرمانشاه و همچنین همکاری صمیمانه دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه تقدیر بعمل آمد.
لازم به ذکر است که شهرداری کرمانشاه امسال با مشارکت در جریان برگزاری سی و دومین جشنواره استانی تئاتر با دبیر خانه این جشنواره نهایت همکاری را بعمل آوردند. همچنین سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری در طول برگزاری این جشنواره و در برگزاری تمرینات گروه های نمایش برای آماده سازی جهت اجرا در جشنواره یاریگر دبیرخانه جشنواره بودند که با این تقدیر به رسم قدرشناسی و سپاس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مطلب را بجا آورد.
امید می رود چنین همکاری هایی در تمامی برنامه ها مد نظر قرار بگیرد.