همزمان با هفته پژوهش و بر اساس ملاک و معیارهای ارزیابی، استان های برتر پژوهشی و پژوهشگران برتر سازمان انتخاب و معرفی شدند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، بر اساس شاخص های ارزیابی پژوهشی در محورهای مقدماتی، اجرایی و برونداد، استان های برتر پژوهشی در دو گروه […]

همزمان با هفته پژوهش و بر اساس ملاک و معیارهای ارزیابی، استان های برتر پژوهشی و پژوهشگران برتر سازمان انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، بر اساس شاخص های ارزیابی پژوهشی در محورهای مقدماتی، اجرایی و برونداد، استان های برتر پژوهشی در دو گروه قطب و غیرقطب معرفی شدند.

بر این اساس ادارات کل پزشکی قانونی استان های فارس، تهران و خراسان رضوی (استان های قطب) و ادارات کل پزشکی قانونی استان های سمنان، مرکزی و لرستان (استان های غیر قطب) به ترتیب برترین رتبه های پژوهشی را در سال گذشته به دست آوردند.

همچنین بر اساس عملکرد پژوهشی سال گذشته و امتیازات کسب شده دکتر مریم اخگری عضو هیات علمی سازمان از استان تهران و مجید ذکی دیزجی از استان آذربایجان شرقی پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات و دکتر عبدالرزاق برزگر و دکتر مسعود قادی پاشا اعضای برتر هیات علمی سازمان شناخته شدند.

یادآور می شود تعداد کل مقالات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۸، ۷۳ مقاله بوده در حالیکه این رقم در سال قبل از آن ۵۰ مقاله بوده است، تعداد مقالات Q1 (کیو –وان) (۲۵ درصد مجلات برتر) نیز از ۷ مقاله در سال ۱۳۹۷ به ۱۶ مقاله در سال گذشته رسیده است.

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در شاخص H نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده و از عدد ۱۲ در سال ۱۳۹۷ به ۱۶ در سال گذشته ارتقا یافته است.