به همت سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه نشست تخصصی جایگاه علم و فناوری در تحقق برنامه های توسعه کشور و راهکارهای ارتقا نقش و اثربخشی نظام علم و فناوری در برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

به همت سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه نشست تخصصی جایگاه علم و فناوری در تحقق برنامه های توسعه کشور و راهکارهای ارتقا نقش و اثربخشی نظام علم و فناوری در برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
به گزارش چویرنیوز این نشست تخصصی یک روزه با حضور اساتید دانشگاه های استان برگزار گردید که طی آن نقش فناوری های نوین در توسعه کشور و چگونگی استفاده از این علم به بحث گذاشته شد ومورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در حاشیه این نشست تخصصی مسلم حدیدی رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با اشاره به ماموریت جهاد دانشگاهی مبنی بر کمک به توسعه و پیشرفت کشور با بهره گیری از اساتید و اندیشمندان اظهار داشت: با این رویکرد برنامه هایی به صورت نشست های تخصصی تعریف کرده ایم که اساتید دیدگاه هایشان را در خصوص مباحث مطروحه به بحث می گذارند. سپس با جمع بندی این نکته نظرات و به منظور استفاده در برنامه های کلان کشور آنها را به مجلس و دولت ارائه می نماییم.
حدیدی افزود: با درنظر گرفتن شاخص های موثر در توسعه و بررسی ضعف های برنامه های توسعه تلاش می کنیم محتوایی درست در جهت اجرایی شدن این برنامه ها تولید و در اختیار تصمیم گیران قرار بدهیم.
رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت: از آنجا که اقتصاد دیجیتال به عنوان محوریت برنامه توسعه هفتم در نظر گرفته شده در تلاش هستیم از این قابلیت جهت رشد و توسعه ی استان بهره ببریم.

وی افزود: با توجه به محدودیت هایی که تحریم ها بوجود آورده می توان از ظرفیت اقتصاد دیجیتال به منظور ایجاد اشتغال استفاده کنیم. حوزه دیجیتال این قابلیت را دارد تا با منابعی کمتر اشتغال بیشتری فراهم نماید.
مسلم حدیدی در خصوص ماموریت ویژه جهاد دانشگاهی در کرمانشاه برای ایجاد اشتغال گفت: سه حوزه اصلی دانشجویان، دانش آموختگان و مشاغل خانگی برای اشتغال استان تعریف کرده ایم که می تواند فضای اشتغال استان را پوشش بدهد.
برای تحقق این امر کلیه بخش های سازمان برای تحقق این امر بسیج شده اند.
وی اظهار نمود: در سازمان زیست بوم لازم اعم از فضای آموزش های تخصصی، آموزش عالی، پارک علم و فناوری و مراکز خدمات تخصصی را داریم تا بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص از آموزش به تجاری سازی برسیم.

  • منبع خبر : چویرنیوز