روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از استقرار نماینده اداره ثبت اسناد و املاک در دادسرای کرمانشاه خبرداد. مهدی قنادی با اشاره به تفاهم بین دادسرای عمومی و انقلاب و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، اظهار کرد: طبق این توافق همکاری، نماینده ثبت اسناد و املاک در دادسرا جهت انجام امور […]

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از استقرار نماینده اداره ثبت اسناد و املاک در دادسرای کرمانشاه خبرداد.

مهدی قنادی با اشاره به تفاهم بین دادسرای عمومی و انقلاب و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، اظهار کرد: طبق این توافق همکاری، نماینده ثبت اسناد و املاک در دادسرا جهت انجام امور ثبتی مستقر خواهد شد.

وی تصریح کرد: تا پیش از اجرای این طرح، افرادی که در دادسرا که به جهاتی مانند توثیق وثیقه نیاز به توقیف ملک، و یا به هر دلیلی نیاز به رفع توقیف اسناد داشتند، بایستی ترددهای زیادی بین دادسرا و نواحی اداره ثبت اسناد داشته باشند.

مسئول روابط عمومی دادسرا یادآور شد: با استقرار این نماینده که در راستای تکریم ارباب رجوع انجام گرفت، دیگر نیازی به تردد این افراد بین دادسرا و ادارات ثبت اسناد نیست و کاهش رفت و آمدها و هزینه را برای آنها بدنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در شرایط کنونی هم که بیماری کرونا همچنان شیوع دارد، اجرای این طرح به نوعی رعایت پروتکل های بهداشتی و کاهش تردد مراجعین خواهد بود.

قنادی تسریع و تسهیل در امر توقیف و رفع توقیف اسناد و بدون خروج مراجعین از دادسرا را از مزیت های اجرای طرح استقرار نماینده ثبت اسناد در دادسرای کرمانشاه اعلام کرد.