مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: دو هزار و ۹۳۵ راننده در ناوگان حمل و نقل مسافربری استان کرمانشاه فعالیت دارند که عموماً بیش از ۳۰ سال سن دارند. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت: طی […]

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: دو هزار و ۹۳۵ راننده در ناوگان حمل و نقل مسافربری استان کرمانشاه فعالیت دارند که عموماً بیش از ۳۰ سال سن دارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت: طی نوروز امسال نیز ۱۱ هزار و ۹۰۴ صورت وضعیت برای ناوگان حمل و نقل مسافری صادر شد که نسبت به سال ۹۹ از افزایش ۱۵۶ درصدی حکایت دارد.

کرمی از افزایش ۱۲۰ درصدی صورت وضعیت صادره برای ناوگان اتوبوسی، ۱۴۳ درصدی ناوگان مینی بوس و ۱۷۱ درصدی ناوگان سواری طی نوروز امسال خبر داد.

وی با بیان اینکه نوروز امسال ۸۶ هزار و ۹۴۵ مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جابه جا شده، عنوان کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۷ درصد رشد داشته است.

کرمی از رشد ۱۶۴ درصدی جابه جایی مسافر با اتوبوس، ۱۴۲ درصدی حمل مسافر توسط مینی بوس و ۱۰۳ درصدی جابه جایی مسافر با خودروهای سواری طی نوروز امسال خبر داد.

وی افزود: طی یک سال گذشته تعداد صورت وضعیت صادر شده در ناوگان اتوبوسی ۳۹ هزار و ۶۲۹ بوده که نسبت به سال ۹۸ از کاهش ۲۷ درصدی حکایت دارد همچنین ۶۵ هزار و ۱۶۰ صورت وضعیت ناوگان مینی بوس صادر شده که نسبت به یکسال قبل ۳۸ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه ۲۲۲ هزار و ۵۱۵ صورت وضعیت برای خودروهای سواری صادر شده که نسبت به سال ۹۸ هفت درصد کاهش یافته، افزود: مجموعا ۳۲۷هزار و ۳۰۴صورت وضعیت در ناوگان اتوبوسی، مینی بوس و سواری صادر شده که از کاهش ۱۸ درصدی حکایت دارد.

کرمی گفت: طی سال گذشته دو میلیون و ۳۹۶ مسافر در سطح محورهای مواصلاتی استان جابجا شده که از کاهش ۳۵ درصدی نسبت به آمار سال ۹۸ حکایت دارد.
کرمی تعداد مسافر جابجا شده توسط ناوگان اتوبوسی را ۵۸۶ هزار و ۸۳۴ نفر، توسط مینی بوس یک میلیون و ۴۰ نفر و توسط سواری را ۷۶۹ هزار و ۵۱۲ نفر اعلام کرد.

وی عنوان کرد: دو هزار و ۹۳۵ راننده در ناوگان حمل و نقل مسافربری استان کرمانشاه فعالیت دارند که عموماً بیش از ۳۰ سال سن دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: جابجایی مسافران توسط ۲۰۰ دستگاه اتوبوس با میانگین عمر ۹ سال، ۸۹۱ دستگاه مینی بوس با میانگین عمر ۲۹ سال و ۹۰۱ دستگاه سواری با میانگین عمر ۱۱ سال انجام گرفت است.