معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه گفت: با درایت شهردار کرمانشاه، امنیت شغلی پرسنل شهرداری هدف گذاری شده است. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، مهندس امید کریمی اظهار داشت: حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه در طول ۲ سال گذشته و بنابر دستور دکتر […]

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه گفت: با درایت شهردار کرمانشاه، امنیت شغلی پرسنل شهرداری هدف گذاری شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، مهندس امید کریمی اظهار داشت: حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه در طول ۲ سال گذشته و بنابر دستور دکتر طلوعی برنامه ریزی های لازم جهت تامین امنیت شغلی پرسنل را هدف گذاری کرده است.

وی افزود: بر همین اساس و در راستای ساماندهی حوزه سرمایه انسانی و نیروهای شرکتی و روزمزد شهرداری، طرح تأسیس مؤسسه پویندگان دیار زاگرس و اساسنامه آن را تهیه و طی نامه های شماره ۱۰۱/۱۱۴۳۸ مورخ ۹۸/۳/۲۱ و ۱۰۸/۴۵۷۸۱ مورخ ۹۸/۹/۲۷ و ۱۰۸/۵۷۶۳ مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ و ۱۰۱/۱۹۶۷۳ مورخ ۹۹/۴/۱۹ و ۱۰۱/۳۳۰۳۶ مورخ ۹۹/۶/۲۵ را جهت بررسی و تصویب لایحه متن اساسنامه این مؤسسه را از طریق اعضای محترم شورای شهر کرمانشاه پیگیری نموده که متأسفانه بعلت مخالفت و کارشکنی احدی از اعضای محترم شورای شهر و گذشت حدودا ۲سال این لایحه هیچ گاه در صحن شورا مطرح نشده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه در گیر و دار کمسیون ها بارها لایحه اساسنامه مؤسسه از دستور کار جلسات شورا خارج و همچنان این لایحه بصورت مسکوت در شورای شهر باقی مانده است تصریح کرد: خوشبختانه در طول ۲ ماه گذشته و با راهنمایی ها و منویات شهردار محترم جناب آقای دکتر طلوعی، همراهی و همکاری مثبت سرکار خانم شیرزادی، کل سهام شرکت نوین به شهرداری کرمانشاه واگذار و با تشکیل هیئت مدیره جدید و تصمیمات اخذ شده گام های مهمی در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی، حجمی و روزمزد برداشته شده و به یاری پرودگار، می‌توان گفت که تمام اهدافی را که از تشکیل و تأسیس مؤسسه متصور بودیم از این طریق قابل دسترس شد.