به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب کشور امیر سرتیپ خلبان جانباز آزاده محمد یوسف احمد بیگی عقاب تیزپرواز نیروی هوایی ارتش،پس از سالها زخم اسارت و جانبازی بشهادت رسید. 🌹روحش شاد و یادش پر رهرو باد.🌹

به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب کشور امیر سرتیپ خلبان جانباز آزاده محمد یوسف احمد بیگی
عقاب تیزپرواز نیروی هوایی ارتش،پس از سالها زخم اسارت و جانبازی بشهادت رسید.

🌹روحش شاد و یادش پر رهرو باد.🌹