رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه در جلسه شورای اداری اداره کل اوقاف استان کرمانشاه گفت: اگر وقف قرآنی در کشور رشد پیدا کند، اعتباری پایدار برای فعالیت های قرآنی به وجود می آید. جلسه شورای اداری با حضور رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه در محل اداره کل اوقاف و […]

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه در جلسه شورای اداری اداره کل اوقاف استان کرمانشاه گفت: اگر وقف قرآنی در کشور رشد پیدا کند، اعتباری پایدار برای فعالیت های قرآنی به وجود می آید.

جلسه شورای اداری با حضور رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه در محل اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه؛ مهدی قره شیخلو در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از وضعیت برنامه های قرآنی این استان گفت: یکی از مهم ترین وظایف ما این است که ظرفیت فعالیت قرآنی را در بقاع متبرکه افزایش دهیم و برنامه هایی همچون کرسی تلاوت‌ و کرسی تفسیرهفته ای یک شب در این بقاع برگزار شود

وی افزود: حدود ۲۰۰ بقعه متبرکه در کشور داریم که اگر هر هفته یک شب کرسی تلاوت و تفسیر در آنها برگزار شود در مجموع ده هزار کرسی در سال برپا شده است و این فرصت و میدان خوبی است برای بروز و ظهور قرآنی ها.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف اظهار داشت: اگر وقف قرآنی در کشور رشد پیدا کند، اعتباری پایدار برای فعالیت های قرآنی به وجود می آید و استان کرمانشاه در این زمینه خوب عمل کرده و باید از تجربه این استان برای سایر کشور استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه دارای ظرفیت خوبی در حوزه موقوفات است تصریح کرد: با توجه به ظرفیت قرآنی خوبی که در این استان وجود دارد، کرمانشاه باید به قطب قرآنی کشور تبدیل شود و بخشی از کشور را در این حوزه مدیریت کند و بسیاری از برنامه ها منطقه ای برگزار شود.

قره شیخلو با اشاره به اینکه در دهه گذشته مسابقات اوقاف شیب نزولی پیدا کرده، اظهار داشت: باید نگاه به مسابقات تغییر کند و توجه به مسابقات شهرستان و استان در اولویت قرار گیرد لذا پایگاه اصلی مسابقات شهرستان و استان است سپس ملی و بین المللی.

وی در حوزه چاپ و نشر قرآن کریم نیز تاکید کرد: برخی استان ها از حداقل قرآن برای آموزش محرومند و در این زمینه نیز سازمان با کمک اوقاف کرمانشاه وارد سرمایه گذاری در چاپ قرآن خواهد شد.