مفهوم توسعه به منظورافزایش سطح رفاه مردم در ابعاد گوناگون، چندی است که به عنوان هدف نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری استان مطرح گردیده است.

مفهوم توسعه به منظورافزایش سطح رفاه مردم در ابعاد گوناگون، چندی است که به عنوان هدف نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری استان مطرح گردیده است.
در این چارچوب و در مقاطع گوناگون از طریق برنامه های مختلف و در یکی از حوزه های کشاورزی، تجارت، صنعت و گردشگری که با توجه به ظرفیت های استان مناسب تشخیص داده شده اهداف توسعه محور طراحی، برنامه ریزی و اجرا گردیده است.
غیر از حوزه های اشاره شده که هر یک نقش پیشرانی را در روند توسعه ی استان ایفا نموده اند بخش های دیگری نیز وجود دارد که علی رغم پتانسیل فراوان مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته اند.
# صنعت_ باغداری یکی از بخش هایی است که با توجه به اقلیم چهار فصل و شرایط آب و هوایی کرمانشاه یک فرصت طلایی برای توسعه ی استان محسوب می شود، اما مورد بی مهری قرار گرفته است!
باغداری؛ از طریق تجاری سازی و برندسازی محصولات متنوع باغی که در هر فصل و در چهارگوشه استان تولید می گردد در صورت توجه با رویکرد علمی علاوه بر افزایش درآمد جوامع محلی با به تحرک درآوردن سایر بخش ها می تواند پیشران توسعه ی استان باشد.
امکان تولید محصولات متنوع و با کیفیت باغی در همه ی فصول سال با ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی چرخ صنعت خُرد استان را به حرکت در می آورد و با خلق رویدادهای فرهنگی(جشنواره) همچون جشن انار، جشن انگور و… دست بخش گردشگری را برای میدانداری باز تر نموده و به اشکال مختلف بخش های کشاورزی و تجارت را هم رونق می دهد.
از اینرو و در پاسخ به پرسش محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه که گفته بود اگر شما مسئول استان بودید نخستین اولویت خود را چه انتخاب می کردید؛ می گویم:
اگر من مسئول استان بودم نخستین اولویت خود را توجه ویژه به بخش باغداری و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه ی این صنعت قرار می دادم!

  • منبع خبر : چویرنیوز