به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ بهرام فاضلی اعلام کرد به زودی و با رعایت پروتکل های بهداشتی، از چاپخانه هایی که جراید استان را چاپ می نمایند، بازدید خواهیم کرد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: این اداره کل طی سال گذشته، مبادرت به رصد […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ بهرام فاضلی اعلام کرد به زودی و با رعایت پروتکل های بهداشتی، از چاپخانه هایی که جراید استان را چاپ می نمایند، بازدید خواهیم کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: این اداره کل طی سال گذشته، مبادرت به رصد و بازدید میدانی تمامی دکه های مطبوعاتی استان نمود که به اطلاع می رساند در گام بعدی نیز این اداره کل از روند چاپ این نشریات در چاپخانه ها بازدید می نماید تا تفکیک چاپ در چاپخانه ها و چاپ دیجیتال به عمل آمده و حقی از نشریات قانونمند تضییع نگردد.
وی گفت: در پی دریافت یارانه نقدی نشریات محلی، تعدادی از صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات استان، نسبت به مبالغ دریافتی برخی از نشریات اعتراض داشتند مبنی بر اینکه این قبیل نشریات فعالیت چشمگیری در حوزه اطلاع رسانی نداشته و در سطح ادارات و دکه های مطبوعاتی هم توزیع مناسبی ندارند.
فاضلی در خصوص حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی رسانه اظهار داشت: حمایت از نشریات به صورت پرداخت یارانه نقدی، توزیع کاغذ و توزیع آگهی انجام می شود.
وی گفت: متاسفانه همیشه معیار و شاخص های پرداخت یارانه و حمایت از نشریات و رسانه ها بیشتر کمی بوده و به معیاهای کیفی و محتوایی توجه لازم نشده است و در اجرا نیز شاخص های کیفی موجود در شیوه نامه در پاره ای از مقاطع مورد توجه لازم واقع نشده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه گفت: یکی از معیارهای تعیین کننده در میزان تخصیص یارانه ها و حمایت های موجود؛ شمارگان نشریات است که متاسفانه ساز و کار لازم برای راستی آزمایی شمارگان اعلامی توسط نشریات پیش بینی نشده است که این موضوع زمینه ساز بروز برخی مشکلات می شود.