به گزارش روابط عمومی آبفا استان کرمانشاه، مهندس شهبازی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفا استان کرمانشاه بعدازظهر روز جمعه ۹۹/۷/۲۵ به منظور رسیدگی و بررسی وضعیت شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده امور آبفا منطقه یک به همراه تعدادی از مدیران و کارشناسان مربوطه از پروژه های در دست اقدام بخش فاضلاب بازدید […]

به گزارش روابط عمومی آبفا استان کرمانشاه، مهندس شهبازی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفا استان کرمانشاه بعدازظهر روز جمعه ۹۹/۷/۲۵ به منظور رسیدگی و بررسی وضعیت شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده امور آبفا منطقه یک به همراه تعدادی از مدیران و کارشناسان مربوطه از پروژه های در دست اقدام بخش فاضلاب بازدید بعمل آوردند.
لازم به ذکر است که امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه با توجه به گستردگی محدوده تحت پوشش که شامل مناطقی از بافت فرسوده شهر نیز می باشد، عملیات شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب و یا اصلاح شبکه را بصورت مستمر در دستور کار خود دارد.