شهرام کرمی در جمع خبرنگاران، بااشاره به وجود معضلی به نام کودکان کار در جامعه، اظهار کرد: متاسفانه براساس گزارش های واصله افرادی به صورت ساماندهی شده و غیرقانونی با بکارگیری کودکان و نوجوانان بصورت گروهی در کارگاه ها یا مراکز جمع آوری و تفکیک زباله به بهره کشی اقتصادی از آنان می پردازند. وی […]

شهرام کرمی در جمع خبرنگاران، بااشاره به وجود معضلی به نام کودکان کار در جامعه، اظهار کرد: متاسفانه براساس گزارش های واصله افرادی به صورت ساماندهی شده و غیرقانونی با بکارگیری کودکان و نوجوانان بصورت گروهی در کارگاه ها یا مراکز جمع آوری و تفکیک زباله به بهره کشی اقتصادی از آنان می پردازند.

وی با تاکید براینکه این اقدام مغایر با قانون کار و مصداق بارز نقض حقوق اطفال و نوجوانان است، اعلام کرد: طبق قانون این اقدام جرم بوده و قابل تعقیب قضایی است.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: در این راستا، به منظور پیشگیری از بزه دیدگی این کودکان در معرض خطر، مقرر شد موضوع از طریق نهادهای ذیربط بررسی و ضمن شناسائی باندهای موضوع مکاتبه نتیجه جهت پیگرد قضائی به دادسرا منعکس شود.

وی با تاکید براینکه دستگاه های متولی همچون بهزیستی و شهرداری باید نسبت به شناسایی و ساماندهی دیگر کودکان کار اقدام کنند، افزود: تا پیش از شیوع کرونا برنامه های خوبی در این راستا صورت گرفته بود که امید است تداوم پیدا کند و طرح های حمایتی برای اینگونه از کودکان مستمر باشد.

کرمی با بیان اینکه باید از ظرفیت خیرین برای حمایت از کودکان کار و خانواده هایشان استقاده کرد، گفت: از آنجایی که ادامه تحصیل این کودکان امری ضروری است و می تواند آنها را در آینده از سوق یافتن به دام آسیب های اجتماعی دور نگه دارد؛ لذا یکی از اقداماتی که می توان با استفاده از ظرفیت خیرین انجام داد تهیه بسته های آموزشی و فراهم کردن شرایط برای ادامه تحصیل این کودکان است.

وی یادآورشد: آموزش و پرورش هم باید نسبت به شناسایی این دسته از کودکان که ترک تحصیل کرده اند اقدام و برای بازگشت آنها به ادامه تحصیل تلاش کند.

  • منبع خبر : روابط عمومی دادسرای کرمانشاه