سرانه تولید زباله هر فرد در کرمانشاه ٧٠٠ الی ٧۵٠ گرم است و با آموزش، سرانه تولید زباله کمتر خواهد شد و در کنار این مسئله زباله بیمارستانی هم داریم که به صورت فرایند جداگانه جمع آوری می‌شود.

سرانه تولید زباله هر فرد در کرمانشاه ٧٠٠ الی ٧۵٠ گرم است و با آموزش، سرانه تولید زباله کمتر خواهد شد و در کنار این مسئله زباله بیمارستانی هم داریم که به صورت فرایند جداگانه جمع آوری می‌شود.
به گزارش چویرنیوز معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری با اشاره به سرانه تولید زباله در شهر کرمانشاه اظهار نمود: هزینه هر سطل زباله بین ۱٠ الی ١٢ میلیون تومان و هر چرخ مخزن بین ٢۵٠ الی ۵٠٠ هزار تومان است و برای جلوگیری از دزدی زباله کمیته سرقت تشکیل شده است.
وی بیان کرد: میزان خسارت ماهیانه سرقت مخازن زباله و چرخ های آن بالغ بر ٧٠٠ میلیون تومان است که توسط زباله گردها به سرقت می رود.
این مقام مسئول بیان کرد: یکی از معضلات شهر کرمانشاه نخاله ریزی شهروندان در معابر است و شهروندان هرگونه تخلف در خصوص نخاله ریزی در معابر را با اطلاع رسانی از طریق سامانه ۱۳۷ یا اداره راهنمایی رانندگی اطلاع دهند.
وی افزود: به طور کلی ۶۲۷ نفر نیروی پاکبان، ۱۳۷ نفر نیروی کارگر جمع آوری زباله داریم و زباله جمع آوری شده را به سکو می‌آورند در سکو جمع آوری زباله میانی انجام می‌شود و تناژ به صورت سیستمی صورت می‌گیرد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بعد از تناژ زباله را تخلیه می‌کنیم و سپس کامیون‌های انتقال، زباله‌ها را بار می‌زنند و به سایت بازیافت زباله انتقال می‌دهند.

  • منبع خبر : چویرنیوز